Przejdź do treści Przejdź do stopki Przejdź do treści bocznej
baza
dobrych praktyk
Baner projektu

Bałtycka Biblioteka Cyfrowa jako edukacyjna platforma sprzętowo-programowa w zakresie digitalizacji zasobów

Bałtycka Biblioteka Cyfrowa to innowacja umożliwiająca użytkownikom Internetu szybki i bezpłatny dostęp do bogatych, wciąż powiększanych, zasobów pomorskiego dziedzictwa kulturowego. Służy budowie warsztatu badawczego opartego o narzędzia elektroniczne, wspiera działalność dydaktyczną i edukacyjną oraz promuje miasto Słupsk i cały region Pomorza. Problem zdefiniowany przez samorząd: Genezy Bałtyckiej Biblioteki Cyfrowej należy szukać w początkach lat 2000, gdy Miejska Biblioteka Publiczna w Słupsku prowadziła analizy potrzeb użytkowników pod kątem dostępu do zasobów regionalnego dziedzictwa kulturowego. W 2006 roku zakończono badania, które pozwoliły sprecyzować główne problemy: rozproszenie zasobów między różnymi instytucjami, ograniczony dostęp ze względu na stan zachowania i konieczność fizycznego dotarcia do posiadacza zasobu, brak informacji o istnieniu zasobu lub trudności w dostępie do tej informacji, nawyk poszukiwania informacji w Internecie, z przypadkowych źródeł. Sposób rozwiązania: Samorząd miasta Słupska podjął decyzję o digitalizacji zasobów regionalnych dziedzictwa kulturowego. Innowację oparto na nowoczesnej, przyjaznej dla odbiorców platformie. Rozwiązanie stwarzało również możliwość włączenia się w proces digitalizacji podmiotom prowadzącym działalność w zakresie kultury, edukacji i nauki, które samodzielnie nie byłyby w stanie zająć się cyfryzacją swych zasobów. Korzyści: Regionalna biblioteka cyfrowa działa od 2009 roku, odnotowując stały wzrost zasobów oraz udostępnień prezentowanych obiektów. Stanowi atrakcyjną i rozpoznawalną formę popularyzacji wiedzy o regionie pomorskim. Co ważne, zestawia na wspólnej platformie rozproszone zbiory Pomorza o dużej wartości historycznej (dokumenty do publikacji udostępniają nie tylko instytucje współtworzące Bałtycką Bibliotekę Cyfrową, ale również osoby prywatne zainteresowane historią regionu i miasta). Od początku wdrożenia udostępniane zasoby biblioteki wzrosły ponad dziesięciokrotnie, zwiększyła się liczba udostępnień obiektów (w skali miesiąca z kilku tysięcy na początku wdrożenia do ponad dwustu tysięcy w 2021 roku). Wspieranie rozwoju czytelnictwa oraz Udostępnianie materialnego dziedzictwa kulturowego to usługi badane w SMUP w obszarze “Kultura i rekreacja”. Opisaną innowację wdrażano na początku lat 2000., przed uruchomieniem SMUP. Obecnie zarządzający tymi usługami mogą sięgnąć do bazy danych w portalu smup.gov.pl., które to umożliwią prowadzenie pogłębionych analiz porównawczych dla podobnych jednostek samorządu terytorialnego.

Metryka praktyki

Data wprowadzenia do BDP:2022-01-13
Data aktualizacji:2023-02-07
Typ jednostki:gmina miejska
Miejscowość:Słupsk
Powiat:słupski
Województwo:pomorskie
Kod pocztowy i Poczta:76-200 Słupsk
Jednostka wdrażająca:Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Dąbrowskiej w Słupsku
Ulica:ul. Grodzka 3
Telefon:59 840 58 33
Witryna internetowa:www.biblioteka.slupsk.pl
Witryna internetowa:www.bibliotekacyfrowa.eu
Adres email:kontakt@bibliotekacyfrowa.eu
Liczba mieszkańców:96 722
Osoby kontaktowe:
Baner projektu